Programa

Estem treballant en el programa. Aquest es configurarà segons les persones que s’inscriguin. Pots proposar-nos activitats i provarem d’afegir-les en la mida del possible (si hi ha dues propostes semblants, per exemple, postser muntem una taula rodona que les uneixi).

Activitats confirmades:

History of Bizarro fiction, amb Rose O’Keefe i Carlton Mellick III.

Bèstia alterada: introducció a l’escriptura subconscient, amb Francisco Jota-Pérez.